Employee Satisfaction Survey

Maklumbalas Kepuasan Pekerja

1. Maklumbalas ini adalah sulit dan persendirian, tidak perlu isikan nama anda, isi ID sahaja

2. Maklumbalas ini akan dibatalkan jika hanya diisikan kurang dari 50%.

3. Demi untuk mendapatkan maklumat yang tepat, sila lengkapkan boring ini dengan serius. Terima kasih atas penyertaan anda!.

ID:     *
Department: *  Tarikh mula kerja: 
Jawatan:    Kelulusan akademi: 
* (mesti diisi)

Jawapan

1. Kepuasan keseluruhan terhadap kilang.

A-Sangat memuaskan B-Memuaskan C-Boleh dipertimbangkan D-Tidak memuaskan E-Sangat tidak Kosong

2. Kepuasan keseluruhan terhadap kilang berbanding dengan tahun lepas.

A-Sangat memuaskan B-Memuaskan C-Boleh dipertimbangkan D-Tidak memuaskan E-Sangat tidak Kosong

3. Sangat berminat dalam kerja sekarang, mendapati kerja ini sangat sesuai untuk saya.

A-Sangat setuju B-Setuju C-Boleh dipertimbangkan D-Sangat tidak setuju E-Sangat tidak Kosong

4. Objektif, tanggungjawab dan prosedur adalah senang difahami dan senang dilaksanakan.

A-Sangat senang B-Senang C-Boleh dipertimbangkan D-Susah E-Sangat susah Kosong

5. Proses kerja dapat dilakukan secara waras dan berpatutuan, membolehkan kerja dijalankan dengan efisen yang tinggi.

A-Sangat memuaskan B-Memuaskan C-Boleh dipertimbangkan D-Tidak memuaskan E-Sangat tidak Kosong

6. Jika menghadapi masalah dalam kerja, supervisor dan rakan-rakan kerja setempat dapat memberikan sokongan dan bantuan yang kukuh.

A-Setiap kali B-. Sering kali C-Kadang-kadang D-Jarang E-Tidak pernah Kosong

7. Supervisor akan memberikan arahan dan latihan kerja tepat pada masa dan keperluannya.

A-Setiap kali B-. Sering kali C-Kadang-kadang D-Jarang E-Tidak pernah Kosong

8. Latihan yang diberikan oleh semua bahagian (departments) adalah berupaya untuk memenuhi keperluan kerja.

A-Setiap kali B-. Sering kali C-Kadang-kadang D-Jarang E-Tidak pernah Kosong

9. Rakan sekeja bekerja secara berpaduan dan sekutu.

A-Setiap kali B-. Sering kali C-Kadang-kadang D-Jarang E-Tidak pernah Kosong

10. Komunikasi dalam proses kerja adalah dilakukan pada masa yang tepat dan tidak ada halangan/gangguan.

A-Setiap kali B-. Sering kali C-Kadang-kadang D-Jarang E-Tidak pernah Kosong

11. Hubungan antara pihak pengurusan dan staff adalah harmoni dan seronok. .

A-Setiap kali B-. Sering kali C-Kadang-kadang D-Jarang E-Tidak pernah Kosong

12. Pendapat dan cadangan berkenaan kerja boleh mendapat maklum balas dan dapat dilaksanakan pada tepat masanya. .

A-Setiap kali B-. Sering kali C-Kadang-kadang D-Jarang E-Tidak pernah Kosong

13. Pada keseluruhannya, suasana kerja pada tempat kerja adalah sesuai untuk melanjutkan tempoh kerja pekerja-pekerja yang cemerlang.

A-Sangat setuju B-Setuju C-Boleh dipertimbangkan D-Tidak setuju E-Sangat tidak Kosong

14. Pengurusan department saya adalah adil dan berpatutan.

A-Sangat setuju B-Setuju C-Boleh dipertimbangkan D-Tidak setuju E- Sangat tidak Kosong

15. Pengurusan supervisor terdekat (orang atasan) adalah adil dan berpatutan.

A-Sangat setuju B-Setuju C-Boleh dipertimbangkan D-Tidak setuju E-Sangat tidak Kosong

16. Tahap professional supervisor terdekat.

A-Sangat professional B-Professional C-Boleh dipertimbangkan D-Tidak professional E-Sangat tidak Kosong

17. Kelengkapan keselamatan dan perlatan lain di tempat kerja adalah lengkap.

A-Setiap kali B-. Sering kali C-Kadang-kadang D-Jarang E-Tidak pernah Kosong

18. Penyampaian informasi dalam department adalah tepat dan tepat pada masanya.

A-Setiap kali B-. Sering kali C-Kadang-kadang D-Jarang E-Tidak pernah Kosong

19. Kehidupan kerja adalah sihat dan seimbang.

A-Sangat memuaskan B-Memuaskan C-Boleh dipertimbangkan D-Tidak memuaskan E-Sangat tidak Kosong

20. Kualiti makana dan keadaan hidup tempat kerja.

A-Sangat memuaskan B-Memuaskan C-Boleh dipertimbangkan D-Tidak memuaskan E-Sangat tidak Kosong

21. Adat syarikat dapat mewujudkan perasaan “a sense of belonging”.

A-Sangat memuaskan B-Memuaskan C-Boleh dipertimbangkan D-Tidak memuaskan E-Sangat tidak Kosong

22. Bekerja di kilang ini adalah baik untuk pembangunan diri saya sendiri dan kerjaya saya.

A-Sangat setuju B-Setuju C-Boleh dipertimbangkan D-Tidak setuju E-Sangat tidak Kosong

23. Latihan yang dianjurkan oleh kilang adalah berupaya untuk memenuhi keperluan kerja saya..

A-Setiap kali B-Sering kali C-Kadang-kadang D-Jarang E-Tidak pernah Kosong

24. Penilaian prestasi kilang adalah adil.

A-Sangat memuaskan B-Memuaskan C-Boleh dipertimbangkan D-Tidak memuaskan E-Sangat tidak Kosong

25. Peluang untuk kenaikan pangkat di kilang ini adalah adil dan berpatutan.

A-Sangat setuju B-Setuju C-Boleh dipertimbangkan D-Tidak setuju E-Sangat tidak Kosong

26. Kilang telah memberikan saya bayaran gaji dan faedah yang adil, berpatutan dengan sumbangan saya.

A-Sangat setuju B-Setuju C-Boleh dipertimbangkan D-Tidak setuju E-Strongly Opposed Kosong

27. Jadual kerja sekarang adalah berpatutan, dengan sumbangan yang diberikan kepada kilang..

A-Sangat setuju B-Setuju C-Boleh dipertimbangkan D-Tidak setuju E-Sangat tidak Kosong

28. Setiap system pengurusan di kilang ini boleh dilakukan secara efektif.

A-Setiap kali B-Sering kali C-Kadang-kadang D-Jarang E-Tidak pernah Kosong

29. Kelakuan dan etika staff.

A-Sangat memuaskan B-Memuaskan C-Boleh dipertimbangkan D-Tidak memuaskan E-Sangat tidak Kosong

30. Tahap professional staff.

A-Sangat memuaskan B-Memuaskan C-Boleh dipertimbangkan D-Tidak memuaskan E-Sangat tidak Kosong


Demi untuk mempertingkatkan pengurusan kilang, sila berikan komen dan cadangan anda :